Reger Festival

100 jaar Max Reger

Dit najaar organiseert Stichting Lebuinusconcerten Deventer een drietal concerten ter herdenking van het overlijden van Max Reger in 1916, precies 100 jaar geleden. De muziek van deze belangrijke componist uit de Duitse romantiek wordt in drie zeer verschillende programma’s ten gehore gebracht. In de Lebuinuskerk, een grote ruimte met een schitterend magistraal orgel uit de 19de eeuw, ligt de programmering van Reger’s orgelmuziek voor de hand. Maar ook zijn vocaal oeuvre, koormuziek en kamermuziek krijgen ruimschoots aandacht. Stichting Lebuinusconcerten kiest ervoor om niet alleen muziek van Max Reger te programmeren, maar deze te combineren met muziek van Johann Sebastian Bach en andere tijdgenoten. Reger’s uitspraak “Bach ist Anfang und Ende aller Musik” is een veelgeciteerde zin. Hij zag de muziek van Bach als zijn catechismus. Met name door de invloed van zijn leraar Riemann zette hij zich af tegen de opkomende wagneriaanse mode en proclameerde de studie van contrapunctus, zoals bij Bach goed te bestuderen valt. De kenmerken van deze insteek zijn duidelijk in de muziek van Reger zichtbaar en hoorbaar. De combinatie van de muziek van Reger met de muziek van Bach zal een beter begrijpen van de componist en zijn denkwijze bij het publiek overbrengen.

De concerten vinden plaats op 23-10-2016, 06-11-2016 en 20-11-2016. Klik op het betreffende concert voor de inhoudelijke beschrijving.